سوال‌های یک آدم از لحاظ سیاسی بی‌خبر

سوال‌های یک آدم از لحاظ سیاسی بی‌خبر

آیا به فنا می‌رویم؟ آیا دوباره به نبردی تحمیلی حمل می‌شویم؟ آیا حماسه‌ها خواهیم آفرید یا خفت‌ها خواهیم کشید؟ آیا گشنه می‌شویم؟ آیا ما عراق خواهیم شد؟ آیا ایشان از رو خواهند رفت؟ یا که ما از رو خواهیم رفت؟ آیا کس‌ای از رو خواهد رفت؟ آیا توافق می‌کنیم؟ آیا کوتاه می‌آییم؟ آیا کوتاه می‌آیند؟ آیا قانع می‌شوند که ما همان‌ایم که می‌گوییم؟ یا قانع‌مان می‌کنند که ما همان‌ایم که می‌گویند؟ آیا ما همان‌ایم که رستم بود پهلوان؟ آیا کوروش کبیر کمک‌مان خواهد کرد؟ آیا اسلام عزیز دست‌مان را خواهد گرفت؟ آیا نصر من الله و فتح قریب؟ یا که نکند فتح غریب؟ آیا چاه جمکران می‌جوشد و آقا ظهور خواهد کرد؟ آیا آقا چشم دشمنان را در کف دست‌شان می‌گذارد؟ یا که آقا ظهور نکرده، آب از آب چاه تکان نخورده، فتح نه قریب که بعید، و اسلام عزیز و کورش کبیر نه به کفار اهمیت می‌دهند و نه به سپاه رومیان، ریسپکتیولی، بلکه آن‌ها قانع‌مان می‌کنند که کوتاه نیاییم، ما هم کوتاه نخواهیم آمد و در نهایت فنا به ما می‌رود و ما به فنا. و آیا …

11 thoughts on “سوال‌های یک آدم از لحاظ سیاسی بی‌خبر

  1. همان اولی که فرمودید / هر چه بشود و نشود ، ظهور کند و نکند ، بیاید و نیاید ، بشود و نشود ، بمانیم و نمانیم ، رویشان کم بشود و نشود و هر چیز ممکن و محتمل دیگری / تهش اقا به فنا رفتن و غیر محترمانه اش به گاااااااااایی اش برای ماست / چون یا اقایان جدن فکر می کنند کارشان درست است که خب دیگر حرفی نیست یا سر به زنگا دوباره جام زهر سر می کشند و این وسط فقط من و شما و اعصاب و روح و روان و ارزو و امید و اینده و خانواده مان به فنا می رود!
    اقا هم نه اینجا نه امسال نه صد سال دیگر ظهور نخواهد کرد !

  2. ما شنیده بودیم حق را کف دست می گذارند نگوو که هر جا را و از جمله چشم را هم می توان گذاشت کف دست!بیچاره کف دست!

  3. به تبسم: فرق امام معصوم با بقیه در همین است که از طرف خداوند این اختیار را دارد که حد شرعی را حتی بر غیرمسلمین اجرا کرده، چشم بی‌ناموس دشمنان غربی را در کف دست‌شان بگذارد. اگر زبان‌ام لال باور ندارید، بروید احادیث را بخوانید.

  4. تا اون جا که من می دونم هیچ حدی ، چشم کف دست گذاشتن نداره! حالا اگه شما منبع معتبر داری معرفی کن. البته در یک موردی مصداق پیدا می کنه و اونم در صورتیه که قبلش دشمنان اقدام به چنین کاری کرده باشند و خب اگه چنین کاری کرده باشند خب حقشونه دیگه! نباید مشمول عفو و رحمت اسلامی قرار بگیرند که!! هااا؟!

  5. به تبسم: اگر کس‌ای زد کورت کرد، تو هم بزن کورش کن جز مقوله‌ی قصاص قرار می‌گیرد و نه حد. اما برای نماینده‌ی خدا بر روی زمین که خودِ ذات شریعت است این محدودیت‌ها و قیدها و تعاریف اصلا تعریف‌نشده است. تعیین این‌که چه چیزی باید حد داشته باشد و چه چیزی نداشته باشد دست ایشان است. شما هم شوختی‌تان گرفته با من‌ها!!!

  6. (خنده) اِ شرمنده فکر کردم قصاص هم جزء زیر مجموعه ی حد قرار می گیره! حالا برای نماینده ی نماینده ی خدا چی؟ برای اون محدودیت ها و قیدها تعریف شده هست؟

  7. چون منم آدم خیلی سیاست دانی نیستم فکر کنم چون خود کرده را هم تدبیر نیست، دیگه ما هم تدبیری نداریم الا این که آخوند جماعت تا خون در رگ ماست ما را بمکند و چون از ماست که بر ماست، نمی‌میریم اقلندش می‌دونم اینو فنا نمی‌شیم ولی خوب تا سر منزل فنا می‌ریم یه سر. کوروش اینا هم مردن همون سالا حالا مهدی شاید بیاد این جمعه ولی نمی آد . لذا وضع بدی در پیش است D :

  8. یه چیزی هم در جواب این که شما هم شوخی ات گرفته با من هاا می خواستم بگم که نگفتم ولی حالا می گم! این که شما خیلی جدی هستین وپر هیبت .من غلط بکنم با شما شوخی کنم.والا همین چند تا کامنت جدی هم با هزار ترس و لرز می ذارم !! (لبخند)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *