Currently browsing

February 2012

روز نون

بعضی از دوستی‌ها آن‌قدر آرام شکل می‌گیرند که روزی چشم باز می‌کنی و می‌بینی که او سال‌های سال است که دوست توست …

سعید ملکپور در دایره اجرای احکام

آیا می‌دانید حکم اجرای سعید ملک‌پور به دایره اجرای احکام رفته است؟ به قول دوست‌ای، از این کافکایی‌تر نمی‌شود. پیش‌تر نظرم را …

حدیث روز: پنگلیش‌نویسی

در حدیث آمده است که «پروردگار متعال بهشتیانی را که در این دنیا پنگلیش‌نویس بوده‌اند حوریانی پاداش دهد با پوست‌ای از کاغذ …

action <--> reaction

شده‌ایم ملت اکشن و ری‌اکشن! این‌طوری کرده‌اند ما را. خودمان هم البته بی‌تقصیر نیستیم. ما اکشن-ری‌اکشنی‌ها سال‌هاست فردایی نداشته‌ایم. مثال: این، آن، …