سعید ملکپور در دایره اجرای احکام

سعید ملکپور در دایره اجرای احکام

آیا می‌دانید حکم اجرای سعید ملک‌پور به دایره اجرای احکام رفته است؟ به قول دوست‌ای، از این کافکایی‌تر نمی‌شود. پیش‌تر نظرم را مفصل نوشته بودم. اگر دل‌تان خواست بروید و بخوانید. و باز اگر دل‌تان خواست کاری بکنید. مثلا نامه‌ای بفرستید. والسلام!

One thought on “سعید ملکپور در دایره اجرای احکام

  1. خفقان گريبان همه را گرفت حتي سوسك هايي كه بري همنوعانشان نجنگيدند …
    اينجا كه من هستم پست چي هار ا هم اعدام ميكنند !
    شايد نامه اي سر بسته !
    شايد نامه اي بي نام نشان ..!.
    راه به جايي ببرد!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *