چند خبر خیلی خوب در این یکی دو روزه

چند خبر خیلی خوب در این یکی دو روزه

پرستو دوکوهکی و [گویا] مرضیه رسولی و سهام‌الدین بورقانی آزاد شدند. خوش‌حال‌شدن از آزادی‌ی کس‌ای که کمینه حق‌اش آزادی است کمی مضحک می‌نماید (که حق، حق است، لطف نیست)، اما در سرزمین ظلم همین نیز گویا غنیمت است. صمیمانه از آزادی‌تان خوش‌حال‌ام. امیدوارم دادگاه‌هایی که در پیش خواهند آمد نیز به خیر بگذرند.

خبر خوب دیگر، اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین و تیم اصغر فرهادی بود. من هنوز نتوانسته‌ام فیلم را ببینم، در نتیجه واقعا نمی‌دانم آیا فیلم را دوست بدارم یا نه؛ اما همین‌که فیلم‌ای از ایران آن بالا رفت خوش‌حال‌کننده است. اما دوچندان‌کننده‌ی خوش‌حالیْ پیام هوش‌مندانه، انسان‌دوستانه، صلح‌جویانه و فرهنگ‌مدارِ اصغر فرهادی بود که در این چند ماه از این مراسم جایزه به آن مراسم جایزه می‌رود و رستم‌وار یک‌تنه جور ذهن عیب‌اندیش سیاست‌مداران‌مان را می‌کشد. دست شما و تیم‌ات درد نکند آقای فرهادی!

متن سخنرانی‌ی او را و هم‌چنین فیلم سخنرانی‌ی پذیرش اسکارش را در زیر می‌آورم:

At this time, many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or filmmaker, but because at the time when talk of war, intimidation, and aggression is exchanged between politicians, the name of their country Iran is spoken here through her glorious culture, a rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I proudly offer this award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment.


شعار هفته: فرهادی رستم است، فالش‌نیوز … … است!

9 thoughts on “چند خبر خیلی خوب در این یکی دو روزه

  1. اقا این شعار چی بود الان ؟ ما به امید اینکه شما پاپید میایم اینجا ..چیز های خوب خوب یاد بگیریم ….

  2. به روجا: به این می‌گویند تعامل متن و خواننده! جای خالی را با کلمات مناسب و دل‌خواه پر کنید.

  3. سلام قربان 🙂
    الان نظرت رو تو وب‌لاگ پرستو دیدم. فکر می‌کردم دیگه نمی‌نویسی. اگر از اهالی فیس‌بوک هستی و خواستی در تماس باشیم آن‌جا ندا بده توسط ای‌میل
    ashena ات gmail

  4. آقا برای تعامل خواننده و گوینده ، بهتره که زور نگین.از قضا شاید یکی خواست با یه کلمه پر کنه اون جا رو.چرا دو کلمه ای کردین و نظر خودتونو غیر مستقیم القا می کنین!!! : دی

  5. در هر حال ما فکر کردیم اونجا جای خالیه یه حرفه بده …این جوری حوارینتون رو از دست میدین …

  6. به سلمان: بله، کمی بعدتر در سینما دیدم و دوست‌اش داشتم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *