Sandy

Sandy

و یا روایت‌ای دیگر:

باد ما را خواهد برد
به نهایت تاریکی شهری
که سیاهی در آن هفت‌رنگ است
و مردمان خسته و دل‌تنگ
در گوشه‌های خیابان سردند.

5 thoughts on “Sandy

  1. به امین: نه، اما mirron neuronهام شدید برای نیویورکی‌ها می‌تپه!

  2. میان شهر هنوز ایستاده است
    سری که سر به بادسر نداده ست
    زنی که بارور به زندگانی ست
    و شاعری که ضدخاطرات است*

    * طرح و تضمینی –اگر بشود گفت– از گفت و گوی یغما گلرویی و شاهین نجفی / ایستاده مردن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *